Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
288B

  1. package cache
  2. //go:generate stringer -type=Operation -linecomment
  3. // Operation cache operation.
  4. type Operation int
  5. // available opearation.
  6. const (
  7. OperationGet Operation = iota + 1 //get
  8. OperationSet //set
  9. OperationDelete //delete
  10. )