25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

251 satır
5.4KB

 1. package cache
 2. import (
 3. "context"
 4. "fmt"
 5. "time"
 6. )
 7. // Option for get/set/delete methods.
 8. type Option func(*Item)
 9. // Configure configure cache.
 10. type Configure func(*Cache)
 11. // WithDataOption sets cache default data options.
 12. func WithDataOption(do ...Option) Configure {
 13. return func(c *Cache) {
 14. factory := c.dataFactory
 15. c.dataFactory = func(key, value interface{}, opts ...Option) *Item {
 16. return factory(key, value, append(do, opts...)...)
 17. }
 18. }
 19. }
 20. // WithHandleDelete sets handlers delete.
 21. func WithHandleDelete(h ...Handle) Configure {
 22. return func(m *Cache) {
 23. m.delete = chain(m.delete, h...)
 24. }
 25. }
 26. // WithHandle sets get/set/delete handler.
 27. func WithHandle(get, set, delete Handle) Configure {
 28. return func(c *Cache) {
 29. if set != nil {
 30. c.set = chain(c.set, set)
 31. }
 32. if get != nil {
 33. c.get = chain(c.get, get)
 34. }
 35. if delete != nil {
 36. c.delete = chain(c.delete, delete)
 37. }
 38. }
 39. }
 40. // WithHandleCache add handler by cache operation type.
 41. func WithHandleCache(handlers ...func() (Operation, func(ctx context.Context, c *Cache, item *Item, next Init) error)) Configure {
 42. return func(c *Cache) {
 43. for _, factory := range handlers {
 44. op, h := factory()
 45. switch op {
 46. case OperationSet:
 47. c.set = chain(c.set, func(ctx context.Context, item *Item, next Init) error {
 48. return h(ctx, c, item, next)
 49. })
 50. case OperationGet:
 51. c.get = chain(c.get, func(ctx context.Context, item *Item, next Init) error {
 52. return h(ctx, c, item, next)
 53. })
 54. case OperationDelete:
 55. c.delete = chain(c.delete, func(ctx context.Context, item *Item, next Init) error {
 56. return h(ctx, c, item, next)
 57. })
 58. }
 59. }
 60. }
 61. }
 62. // WithHandleSet sets handlers set.
 63. func WithHandleSet(h ...Handle) Configure {
 64. return func(m *Cache) {
 65. m.set = chain(m.set, h...)
 66. }
 67. }
 68. // WithHandleGet sets handlers get.
 69. func WithHandleGet(h ...Handle) Configure {
 70. return func(m *Cache) {
 71. m.get = chain(m.get, h...)
 72. }
 73. }
 74. // WithNamespace sets prefix and separator.
 75. func WithNamespace(prefix, sep string) Option {
 76. return func(d *Item) {
 77. d.Key.Prefix = prefix
 78. d.Key.Separator = sep
 79. }
 80. }
 81. // WithTTL sets ttl.
 82. func WithTTL(ttl time.Duration) Option {
 83. return func(d *Item) {
 84. d.TTL = ttl
 85. }
 86. }
 87. // New creates new cache by provider.
 88. func New(prov Provider, opts ...Configure) *Cache {
 89. c := &Cache{
 90. get: prov.Get,
 91. set: prov.Set,
 92. delete: prov.Delete,
 93. dataFactory: NewItem,
 94. }
 95. for _, o := range opts {
 96. o(c)
 97. }
 98. return c
 99. }
 100. // Provider cache.
 101. type Provider interface {
 102. Delete(ctx context.Context, d *Item) error
 103. Get(ctx context.Context, d *Item) error
 104. Set(ctx context.Context, d *Item) error
 105. }
 106. // Cache base cache.
 107. type Cache struct {
 108. dataFactory func(key, value interface{}, opts ...Option) *Item
 109. set Init
 110. get Init
 111. delete Init
 112. }
 113. // Init func for get/set/delete.
 114. type Init func(ctx context.Context, item *Item) error
 115. // Handle middlewaare brfore/after init method.
 116. type Handle func(ctx context.Context, item *Item, next Init) error
 117. // Set handles middlewares and sets value by key and options.
 118. func (c *Cache) Set(ctx context.Context, key, value interface{}, opts ...Option) error {
 119. return c.set(ctx, c.dataFactory(key, value, opts...))
 120. }
 121. // Get handles middlewares and gets value by key and options.
 122. func (c *Cache) Get(ctx context.Context, key, value interface{}, opts ...Option) error {
 123. return c.get(ctx, c.dataFactory(key, value, opts...))
 124. }
 125. // Delete handles middlewares and delete value by key and options.
 126. func (c *Cache) Delete(ctx context.Context, key interface{}, opts ...Option) error {
 127. return c.delete(ctx, c.dataFactory(key, nil, opts...))
 128. }
 129. // NewItem creates new item and configure them for provider.
 130. func NewItem(key, value interface{}, opts ...Option) *Item {
 131. d := &Item{
 132. Key: Key{
 133. Key: key,
 134. },
 135. Value: value,
 136. }
 137. for _, o := range opts {
 138. o(d)
 139. }
 140. return d
 141. }
 142. // Item to get/set/delete in provider.
 143. type Item struct {
 144. Key Key
 145. Value interface{}
 146. TTL time.Duration
 147. }
 148. // CopyTo copy iyem to target.
 149. func (i *Item) CopyTo(target *Item) error {
 150. target.TTL = i.TTL
 151. return TypeAssert(i.Value, target.Value)
 152. }
 153. // IsExpired checks expired item.
 154. func (i *Item) IsExpired() bool {
 155. return i.TTL < 0
 156. }
 157. // Options gets item options.
 158. func (i *Item) Options() []Option {
 159. opts := []Option{
 160. WithTTL(i.TTL),
 161. }
 162. if i.Key.Prefix != "" {
 163. opts = append(opts, WithNamespace(i.Key.Prefix, i.Key.Separator))
 164. }
 165. return opts
 166. }
 167. // TTLInSecond sets ttl by seconds.
 168. func (i *Item) TTLInSecond(in int64) {
 169. i.TTL = time.Second * time.Duration(in)
 170. }
 171. // Expired gets expired time by ttl.
 172. func (i *Item) Expired() time.Time {
 173. return time.Now().Add(i.TTL)
 174. }
 175. // Key with prefix and separator.
 176. type Key struct {
 177. Key interface{}
 178. Prefix string
 179. Separator string
 180. }
 181. // String return prefix+separator+key for key.
 182. func (k Key) String() string {
 183. return fmt.Sprint(k.Prefix, k.Separator, k.Key)
 184. }
 185. func chain(init Init, handleFunc ...Handle) Init {
 186. n := len(handleFunc)
 187. if n > 0 {
 188. lastI := n - 1
 189. return func(ctx context.Context, d *Item) error {
 190. var (
 191. chainHandler func(ctx context.Context, d *Item) error
 192. curI int
 193. )
 194. chainHandler = func(currentCtx context.Context, currentData *Item) error {
 195. if curI == lastI {
 196. return init(currentCtx, currentData)
 197. }
 198. curI++
 199. err := handleFunc[curI](currentCtx, currentData, chainHandler)
 200. curI--
 201. return err
 202. }
 203. return handleFunc[0](ctx, d, chainHandler)
 204. }
 205. }
 206. return init
 207. }