Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

122 řádky
3.1KB

 1. package cache
 2. import (
 3. "context"
 4. "time"
 5. )
 6. // Configure configure cache.
 7. type Configure func(*Cache)
 8. // WithDataOption sets cache default data options.
 9. func WithDataOption(do ...Option) Configure {
 10. return func(c *Cache) {
 11. factory := c.dataFactory
 12. c.dataFactory = func(key, value interface{}, opts ...Option) *Item {
 13. return factory(key, value, append(do, opts...)...)
 14. }
 15. }
 16. }
 17. // WithDefaultNamespace sets cache default namespace.
 18. func WithDefaultNamespace(ns, separator string) Configure {
 19. return WithDataOption(WithNamespace(ns, separator))
 20. }
 21. // WithDefaultTTL sets cache default ttl.
 22. func WithDefaultTTL(ttl time.Duration) Configure {
 23. return WithDataOption(WithTTL(ttl))
 24. }
 25. // WithHandleSet add a handler for the set operation.
 26. func WithHandleSet(m ...Handle) Configure {
 27. return WithHandleOperation(OperationSet, m...)
 28. }
 29. // WithHandleGet add a handler for the get operation.
 30. func WithHandleGet(m ...Handle) Configure {
 31. return WithHandleOperation(OperationGet, m...)
 32. }
 33. // WithHandleDelete add a handler for the delete operation.
 34. func WithHandleDelete(m ...Handle) Configure {
 35. return WithHandleOperation(OperationDelete, m...)
 36. }
 37. // WithHandleOperation add a handler for the operation.
 38. func WithHandleOperation(op string, m ...Handle) Configure {
 39. handle := ChainHandle(m...)
 40. return WithMiddleware(func(ctx context.Context, operation string, item *Item, next Provider) error {
 41. if operation == op {
 42. return handle(ctx, op, item, next)
 43. }
 44. return next(ctx, operation, item)
 45. })
 46. }
 47. // WithMiddleware sets middleware to provider.
 48. func WithMiddleware(mw ...Handle) Configure {
 49. return func(c *Cache) {
 50. prov := c.provider
 51. c.provider = chain(prov, mw...)
 52. }
 53. }
 54. // New creates new cache by provider.
 55. func New(prov Provider, opts ...Configure) *Cache {
 56. c := &Cache{
 57. provider: prov,
 58. dataFactory: NewItem,
 59. }
 60. for _, o := range opts {
 61. o(c)
 62. }
 63. return c
 64. }
 65. // Cache base cache.
 66. type Cache struct {
 67. dataFactory func(key, value interface{}, opts ...Option) *Item
 68. provider Provider
 69. }
 70. func (c *Cache) With(opts ...Configure) *Cache {
 71. cache := &Cache{
 72. provider: c.provider,
 73. dataFactory: c.dataFactory,
 74. }
 75. for _, o := range opts {
 76. o(cache)
 77. }
 78. return cache
 79. }
 80. func (c *Cache) Item(key, value interface{}, opts ...Option) *Item {
 81. return c.dataFactory(key, value, opts...)
 82. }
 83. func (c *Cache) Execute(ctx context.Context, operation string, key, value interface{}, opts ...Option) error {
 84. return c.provider(ctx, operation, c.Item(key, value, opts...))
 85. }
 86. // Set handles middlewares and sets value by key and options.
 87. func (c *Cache) Set(ctx context.Context, key, value interface{}, opts ...Option) error {
 88. return c.Execute(ctx, OperationSet, key, value, opts...)
 89. }
 90. // Get handles middlewares and gets value by key and options.
 91. func (c *Cache) Get(ctx context.Context, key, value interface{}, opts ...Option) error {
 92. return c.Execute(ctx, OperationGet, key, value, opts...)
 93. }
 94. // Delete handles middlewares and delete value by key and options.
 95. func (c *Cache) Delete(ctx context.Context, key interface{}, opts ...Option) error {
 96. return c.Execute(ctx, OperationDelete, key, nil, opts...)
 97. }